O iZUŠ

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Co je iZUŠ?

iZUŠ je nejlepší informační systém pro základní umělecké školy, za tím si stojíme a jsme připraveni Vám to dokázat. iZUŠ významně zjednodušil práci vedoucím pracovníkům při kontrolách podřízených, učitelům při vyplňování tiskopisů, rodičům a žákům zkvalitnil komunikaci se školou a zlepšil informovanost široké veřejnosti. Pokud iZUŠ ještě neznáte, stačí nám hodina Vašeho času u vás na škole, abychom Vám ukázali a předvedli, že naše sebevědomí je založeno na reálných podkladech, vědomostech a zkušenostech nejen nás, ale i uživatelů iZUŠ. Tento moderní informační systém používají školy od roku 2011, jeho provozovatelem je firma Sensio.cz s.r.o.

Vsuvka: Je ten iZUŠ, ta iZUŠ, to iZUŠ nebo dokonce [ajZUŠ]? Správně je ten iZUŠ (ten informační systém). A neskloňuje se. Proto s iZUŠ, bez iZUŠ…

V čem je lepší?

Umíme toho opravdu hodně. Dokonce tolik, že se to nevešlo na tuto stránku. Pokud se tedy chcete dozvědět, proč si náš systém vybralo již více než 30 % škol v České republice i na Slovensku, podívejte se na stránku V čem jsme lepší a zobrazte si přehledné srovnání funkcí s jinými programy pro základní umělecké školy.

Pro koho je?

iZUŠ využijí všichni, kteří mají se základními uměleckými školami něco společného. Ať jsou to zaměstnanci škol, žáci a jejich rodiče, ale také orgány státní správy nebo široká veřejnost, která chce zjistit kontakt na některou ZUŠ. Ředitel má na informační systém jiné nároky a požadavky než učitel či rodič. Jedním kliknutím si můžete zobrazit výhody přesně pro Vás:

Jsem ředitel, zástupce či účetní

Výhody pro vedení školy (skrýt výhody)

Vedoucí pracovníci, kontrolujete, zda mají učitelé v pořádku třídnickou dokumentaci, shodné všechny údaje?
Nemusíte, počítač to udělá za Vás. Údaje jsou na všech dokumentech jednotné, v přehledném seznamu učitelů vidíte, komu a co chybí.

Potřebujete zjistit aktuální stav žáků, vybraného školného, statistiky odučených hodin nebo klasifikace?
V iZUŠ není nic jednoduššího. K potřebných informacím se dostanete doslova jedním kliknutím. Můžete si zadat nejrůznější kritéria, filtry a způsoby řazení, celkové i průběžné součty.

Jsou všechny údaje v bezpečí?
Ano, přístup k nim je chráněn hesly a šifrováním. Data jsou každý den zálohována, můžete mít zálohu všech dat uloženu i u sebe. Údaje jsou tak více v bezpečí než současné tiskopisy.

Kolik bude program stát?
Nabízíme nejvýhodnější řešení na trhu. Pro základní práci s iZUŠ stačí jeden počítač s připojením k internetu, počet počítačů, na kterých budete iZUŠ provozovat, však není omezen. Pokud budete chtít umožnit přístup do iZUŠ i žákům a rodičům, můžete ušetřit na papírovém Žákovském sešitě a dalších tiskopisech, které stojí cca 30 Kč za žáka na rok. Škola pro rodiče a žáky získá elektronický Žákovský sešit a sledování činnosti žáka ve všech předmětech, Nástěnku se vzkazy, přehledem koncertů, vystoupení a výstav, kontakty na učitele, omlouvání z výuky…, navíc technickou podporu (poradenství, konzultace, přizpůsobení funkcí na míru škole). V případě zájmu je možné sjednat školení zaměstnanců přímo ve Vaší škole.

Nejen že si ušetříte práci, tisk již vyplněných dokumentů vyjde levněji než prázdné předtištěné formuláře. Úspory dosahují až 75 %. Při tisícovce žáků se jedná o částku cca 17 000 Kč ročně. V technické podpoře jsou zahrnuty aktualizace tiskopisů, jejichž podoba se často mění. Pro srovnání dva konkurenční produkty vyžadují prvotní investici 40 000 Kč a roční paušály 10 000 Kč. Navíc se jedná o aplikace obecné pro všechny typy škol, které nejsou zcela přizpůsobené potřebám základních uměleckých škol. Vaše škola používáním iZUŠ dosáhne nemalých úspor, které v době vládních škrtů rozhodně uvítáte.

Chcete ušetřit ještě více?
Netiskněte, ušetříte zbylé náklady (pro školu s tisícovkou žáků to představuje celkovou částku asi 22 000 Kč ročně) a získáte další výhody. Mnohé školy již úspěšně přešly na online (bezpapírovou) dokumentaci. Učitel už nemusí zapisovat duplicitně do třídní knihy a žákovského sešitu, rodiče mohou sledovat průběžný prospěch svých dětí na internetu. Vedoucí pracovníci okamžitě vidí, zda mají všichni učitelé doplněny hodiny, odpadají zdlouhavé dodatečné kontroly a následné přepisování chyb. Program automaticky počítá odučené a nadúvazkové hodiny, omluvené a neomluvené hodiny žáků i klasifikaci. Navíc můžete komunikovat s rodiči prostřednictvím hromadných e-mailů a SMS a informovat je o nedocházce žáků. V dokumentech nejsou vyplněny jen hlavičky, ale i všechny průběžné záznamy o absolvovaných předmětech, klasifikaci a nastudovaných skladbách. Pro případ archivace je možné všechny dokumenty na konci roku vytisknout ve výsledné podobě.

Jsem učitel

Výhody pro učitele (skrýt výhody)

Učitelé, vyplňujete na tiskopisy stále stejné údaje?
Zadejte je jen jednou do počítače a už se o nic nemusíte starat. Ve všech dokumentech budou údaje vyplněny a připraveny k online použití, případně k tisku.

Vyplňujete stále stejné tiskopisy každý rok?
Už nemusíte. S iZUŠ budete mít všechny dokumenty vyplněny vždy aktuálními údaji.

Musíte vyplnit osobní údaje o žákovi a zákonných zástupcích?
Ne, přenechejte tuto práci rodičům prostřednictvím elektronické přihlášky, vy jen ověříte správnost údajů.

Co program dokáže? Budu jej umět ovládat?
Práci s iZUŠ zvládne každý, kdo umí vyplnit Přihlášku do ZUŠ a zapsat do třídní knihy, víc údajů totiž ani není třeba. Program běží na internetu, můžete se k němu tedy připojit odkudkoli. Je zabezpečen proti neoprávněnému použití. Po zadání nutných údajů tiskne třídní knihy pro individuální, skupinovou i pro kolektivní výuku se seznamem žáků, výkazy třídních knih, výkazy žáků a vyučovacích hodin, rozvrhy hodin, žákovské knížky, kartotéční listy, katalogy nastudovaných skladeb, katalogy o průběhu vzdělávání, vysvědčení, smlouvy o zapůjčení nástroje, seznamy žákům zapůjčených nástrojů ad. Program tiskne složenky a příkazy k úhradě, eviduje platby školného a půjčovného, zobrazí tabulku žáků, vůči kterým má škola ještě pohledávky.

Jsem rodič

Výhody pro rodiče (skrýt výhody)

Rodiče, chcete mít dokonalý přehled o Vašem dítěti?
Papírová žákovská knížka nabízí jen zlomek informací oproti Žákovskému sešitu v iZUŠ. Dozvíte se ihned o docházce svého dítěte do všech předmětů, o veškeré probírané látce a známkách. Budete informováni o aktuálních akcích školy, všichni se dočtou o úspěších Vašeho dítěte na soutěžích a přehlídkách. Budete moct udržovat údaje o žákovi stále aktuální. Už nezapomenete podívat se do žákovské knížky, protože ji budete mít stále po ruce na svém notebooku, tabletu nebo mobilu. Obsluha iZUŠ je snadná a intuitivní. Zvládnete ji stejně jako práci se svou e-mailovou schránkou.

Potřebujete omluvit své dítě z výuky?
Jednoduše zadejte důvod, proč se žák výuky nezúčastní, a učitel bude hned informován. Takto můžete omlouvat budoucí, ale i už proběhlé hodiny. Pravidelně jste upozorňováni na neomluvenou nedocházku svých dětí. Pokud se potřebujete spojit s někým ze školy, na jednom místě máte všechny kontakty na učitele i vedení školy.

Jsem žák

Výhody pro žáky (skrýt výhody)

Žáci, zapomínáte svou žákovskou knížku?
Teď už se vám to nestane. Nemusíte ji nikam s sebou nosit, je totiž na internetu. Tam si přečtete vše, co jste ve škole dělali a na co se máte na příště připravit. Ihned víte, jestli odpadla nějaká hodina, co jste dostali z testu, kdy pojedete na další výlet a spoustu jiných věcí. Internet je hudbou dneška a došel už i do základních uměleckých škol.

Výhody pro všechny

Přistupujte k informacím odkudkoli.
Dokumenty nejsou jen na jednom místě ve škole, žákovská knížka není jen doma. K informacím se dostanete z jakéhokoli počítače, notebooku, tabletu nebo mobilu připojeného k internetu, učitelé z domu, rodiče z práce. Stačí zadat adresu www.izus.cz a přihlásit se. Nemusíte se bát, že by se dokumenty ztratily, znehodnotily nebo do nich nahlédla nepověřená osoba, jak se to může stát s papírovými tiskopisy. Data jsou každý den zálohována a přístup k nim je zabezpečen hesly a šifrováním.

Chcete se o iZUŠ dozvědět více?
Odpovědi na často kladené otázky jsou obsaženy v Nápovědě. Součástí iZUŠ je i výukový program formou video průvodců. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi byste si iZUŠ vyzkoušeli?
Každá základní umělecká škola získala do iZUŠ přístup a může ho neomezeně využívat. Jste-li zaměstnanci školy, požádejte vedení o sdělení přihlašovacích údajů nebo nás kontaktujte.

Ceník

iZUŠ nepředstavuje žádné počáteční náklady, buď je využíván pro otestování zdarma, nebo škola platí měsíční pronájem. Je nabízen ve čtyřech verzích. Podrobnosti o nich naleznete v propagačním materiálu pro ředitele. Pro stanovení ceny je rozhodující počet žáků školy.

 • iZUŠ START - pro zaměstnance škol (otestování zdarma)
 • iZUŠ START+ - pro zaměstnance škol (2 Kč za žáka měsíčně)
 • iZUŠ STANDARD - navíc pro žáky a rodiče (3 Kč za žáka měsíčně)
 • iZUŠ PROFI - navíc s kompletní nabídkou nadstandardních funkcí (5 Kč za žáka měsíčně)

Propagační materiály

Pro ředitele
Pro účetní
Pro učitele
Pro rodiče
Pro žáky

Reference

 • ZUŠ Rumburk, zástupkyně ředitele a učitelka hry na klavír Petra Kalčíková, dipl.um.
  "Oceňuji zejména přehlednost iZUŠ. Každý učitel ví, které žáky má nebo kdy a zda měli hodinu. Celkově nám ve škole odpadla administrativa ohledně koncertů. Stačí zadat termín koncertu do iZUŠ, a každý učitel si doplní žáky, kteří budou na koncertu vystupovat. Systém navíc sám hlídá, aby se nepřekročil limit. Následně lze vytisknout celý program a připsat žákům, které skladby nastudovali. Totéž platí pro postupové zkoušky, vše se vypíše a zůstává zálohované, takže vidím, co žák hrál třeba před třemi lety a kam se posunul. Skvěle fungují i vzkazy učitelů na nástěnce. Máme 7 poboček, takže nejsme všichni ve společné budově, ale iZUŠ nám hodně pomáhá i při plánování různých akcí, které se zobrazují v kalendáři. Když něco není v pořádku, svítí červená nebo oranžová kontrolka, takže vím, že musím něco dodělat."
 • ZUŠ Staňkov, učitelka výtvarného oboru Jaroslava Kaufnerová
  "Prostředí IZUŠ je velmi intuitivní, což je asi největší výhoda. Jsem jedním z administrátorů, ve výtvarném oboru učím 84 žáků a iZUŠ mi velmi usnadnilo administraci. Často využívám i možnost zpětně nahlédnout do třídních knih z let minulých."
 • ZUŠ Mladá Boleslav, vedoucí oddělení zpěvu a učitelka zpěvu MgA. Nikola Uramová
  "Na rozdíl od konkurenčních systémů, iZUŠ nevyžaduje konkrétní postupy. Pokud nastane problém s vepsáním informací do dokumentu v iZUŠ, program vás navede a dokonce vám oranžově zvýrazní všechny nedostatky, takže je nemusíte hledat. Na začátku výukového dne vám jsou na úvodní stránku generováni žáci, které máte učit. Stačí jen rozkliknout žáka, vepsat látku a hodnocení, a tím pádem je hotovo. Největší výhodou je, že si iZUŠ můžete otevřít na jakémkoli počítači, tabletu nebo telefonu. V systému iZUŠ jsou dokonce zavedeny soutěže, volné pracovní pozice a zajišťuje tak propojení s ostatními ZUŠ."
 • ZUŠ Litvínov, ředitel Bc. Jaroslav Sochor
  „Systém iZUŠ je lepší program než jsme měli dříve. Je propracovanější, je tam více možností, jde dopředu, upravuje se, přizpůsobuje a aktualizuje dle potřeb škol, mohu doporučit i ostatním.“
 • ZUŠ Kamenice nad Lipou, ředitel Martin Vaverka
  „U společnosti Sensio.cz s.r.o. oceňuji především jejich nabídku. Tu hodnotím jako velmi pozitivní, přišla nově na trh a je vidět, že se chytila, v dnešní době je každý byznys především o nabídce, konkurenční společnosti tratí jen svou vinou - cesta kritiky konkurenčních společností a zpětného oslovování zákazníků ohledně konkurence je velmi krátkozraká cesta.“
 • ZUŠ Stod, okres Plzeň – jih, ředitelka Dagmar Mastná
  „Systém iZUŠ je určitě novou cestou, jak zdolávat obrovská kvanta administrativy a nepodléhat nechuti a je to velké ulehčení práce jak ředitelů, tak učitelů, dává nám větší prostor využít hodiny k tomu, k čemu jsou určeny - k výuce, nikoli vyplňování zápisů; velmi oceňuji také přehlednost systému.“

Technické informace

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! Valid RSS feed! Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Blind Friendly Web - přístupnost webových stránek pro zrakově postižené Dogma W4 Webhosting poskytuje Český hosting TOPlist - zobrazit statistiky pro web iZUŠ Facebook iZUŠ

Kam dál?

 • Pro lepší porozumění obsahu a funkcím webu iZUŠ je Vám k dispozici Nápověda.
 • Pro snadnější orientaci máte k dispozici Mapu webu.
 • O nových funkcích či úpravách stávajících funkcí jsou uživatelé pravidelně informování na stránce Novinky.
 • Chcete-li na svůj web umístit logo či banner iZUŠ, naleznete je na stránce Bannery iZUŠ.
 • Vaše návrhy na vylepšení či připomínky posílejte na adresu info(zavináč)izus(tečka)cz.
 • Přehled činností, které se udály v uplynulých školních rocích, a jejich zhodnocení naleznete ve Výročních zprávách.
 • Rádi byste, aby iZUŠ využívala i Vaše škola? Kontaktujte nás na adrese info(zavináč)izus(tečka)cz nebo telefonním čísle 725 044 875.
 • Chcete se dozvědět, jak iZUŠ pracuje s osobními údaji? Podívejte se na stránku GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)