Novinky

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.

DatumPožadavekPopis realizace
15. 1. 2014Možnost zaslat Žádost o zaplacení školného s předstihemNyní můžete odeslat Žádost o zaplacení školného z Dokumentů žáka již 20 dní před tím, než Příkaz k úhradě školného vstoupí v platnost.
19. 5. 2013Umožnit zobrazit v seznamu žáků i sloupec s výčtem kolektivů, do kterých je žák zařazenDo Možností zobrazení jsme přidali 5 voleb týkajících se kolektivní výuky. Můžete si zobrazit sloupce "Kolektivní výuka", "Kolektivní výuka včetně učitele", "Kolektivní výuka včetně období", "Kolektivní výuka včetně učitele a období" a "Učitelé kolektivní výuky". V seznamu žáků se pak zobrazí, do kterých hudebních nauk, souborů, orchestrů a dalších kolektivů žáci chodí. Věříme, že si každý z nabízených možností vybere tu pro něj nejvhodnější. Kliknutím na název kolektivu či jméno učitele se dostanete rovnou do Třídní knihy daného kolektivu.
5. 5. 2013Informovat učitele, že v případě nepřítomnosti žáka se do Probírané látky píše důvod nepřítomnostiKdyž je žák Přítomen, do Probírané látky učitel zapíše náplň hodiny (např. jakou stupnici, etudu či přednes s žákem probíral). Když byl žák Omluven, učitel zapíše důvod jeho nepřítomnosti, např. Nemoc. Pokud byl (zatím) Neomluven, nepíše (zatím) nic. Když výuka odpadla kvůli prázdninám či státnímu svátku, uvádí se, o jaké prázdniny či svátek se jednalo (např. Jarní prázdniny). Nyní jsou učitelé o správném vyplňování třídní knihy informováni v nápovědném textu v Třídní knize a v chybových hlášeních, pokud Probíranou látku nevyplnili.
4. 5. 2013Pokud má žák přeplatek či nedoplatek školného, předvyplnit platbu všemi údaji včetně rozdílové částkyV seznamu žáků červený variabilní symbol signalizuje, že školné bylo uhrazeno špatnou částkou, jedná se buď o přeplatek (bylo zaplaceno více) nebo nedoplatek (bylo zaplaceno málo). Pokud zadáváte do iZUŠ platbu ručně (ne importem výpisu transakcí z banky), můžete ukázat myší na variabilní symbol žáka a kliknout na odkaz "(přeplatek ...Kč)" nebo "(nedoplatek ...Kč)". Dostanete se na stranu Přidat platbu, kde již jsou všechny údaje (Třídní učitel, Žák, Účel platby a další) vyplněny včetně rozdílové částky a stačí platbu uložit kliknutím na tlačítko Přidat platbu.
3. 5. 2013Rozšířit často kladený dotaz "Jak je možné propojit iZUŠ a školní web?"Odpovědi na často kladený dotaz "Jak je možné propojit iZUŠ a školní web?" byly rozčleněny do osmi bodů, popisují možnosti, jak mohou školní web a iZUŠ spolupracovat.
2. 5. 2013Umožnit zobrazit zaměstnance pro veřejnost na školním webuV iZUŠ máte vloženy všechny zaměstnance školy. Udržovat aktuální údaje o zaměstnancích ještě na školním webu je nekomfortní. Nyní můžete zobrazit všechny učitele, ale i provozní zaměstnance na webu školy v přesné té aktuální podobě, jak je máte v iZUŠ. Nemusíte už aktualizovat údaje na dvou místech, stačí v iZUŠ. U každého zaměstnance můžete zobrazit jeho jméno, příjmení, tituly, vyučovaná studijní zaměření, funkce a informaci, zda se jedná o provozního zaměstnance. Postup, jak docílit spolupráce iZUŠ a webu Vaší školy, naleznete v Nápovědě.
1. 5. 2013Zobrazit mimořádnou akci nad ostatními akcemi a zvýraznit jiPokud akci (např. významný koncert či přijímací zkoušky, na které chcete upoutat s větším předstihem) označíte jako mimořádnou, zobrazí se ihned na Hlavní straně nad ostatními akcemi zvýrazněná světle modrou barvou a všichni jsou na ni nepřehlédnutelně upozorněni.
30. 4. 2013Umožnit zobrazit Akce i pro veřejnost a také na školním webuStejně jako u vzkazů na Nástěnce nyní můžete i u akcí zatrhnout volbu Veřejnost, která zpřístupní vzkaz i nepřihlášeným uživatelům, tedy široké veřejnosti. Můžete tak infomovat o přijímacích zkouškách, koncertech, dnech otevřených dveří a dalších akcích všechny zájemce. Tato funkce se uplatní zvláště ve spojitosti s novou možností zobrazit akce přímo na webu Vaší školy. Nemusíte tak udržovat informace na dvou místech (v iZUŠ a na webu školy). Co napíšete do iZUŠ, se hned objeví i na školním webu v Aktualitách. Ohledně zprovoznění nás neváhejte kontaktovat.
Nyní máte také možnost označit akci jako mimořádnou, což ji upřednostní před ostatními akcemi, a všechny zaměstnance, zákonné zástupce, žáky či širokou veřejnost na ni hned upozorní. Máte např. významný koncert či přijímací zkoušky, které se konají až za 14 dní, ale chcete na ně upozornit již nyní. Označením mimořádné akce se akce hned objeví na Hlavní straně v iZUŠ i na webu Vaší školy.
29. 4. 2013Umožnit zobrazit vzkazy na Nástěnce i pro veřejnost a také na školním webuNyní můžete v úpravách vzkazu zatrhnout volbu Veřejnost, která zpřístupní vzkaz i nepřihlášeným uživatelům, tedy široké veřejnosti. Můžete tak infomovat o aktuálním dění ve Vaší škole. Tato funkce se uplatní zvláště ve spojitosti s novou možností zobrazit vzkazy přímo na webu Vaší školy. Nemusíte tak udržovat informace na dvou místech (v iZUŠ a na webu školy). Co napíšete do iZUŠ, se hned objeví i na školním webu v Aktualitách. Ohledně zprovoznění nás neváhejte kontaktovat.
28. 4. 2013Zobrazit počet zaměstnanců, zákonných zástupců a žáků, kteří si vzkaz přečetliU každého vzkazu zobrazeného na Hlavní straně na Nástěnce mohou zaměstnanci, zákonní zástupci a žáci potvrdit jeho přečtení. V úpravách vzkazu pak můžete vidět, kolik uživatelů z kolika si vzkaz již přečetlo a kdy. V této souvislosti byl doplněn nápovědný text.

Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Další strana    Zobrazit všechny novinky na jedné straně    Celkem 308 novinek

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)