Přihláška do soutěže (vyberte nejprve soutěž ze seznamu níže)

Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky

Vyplňte postupně všechna políčka nebo vyberte vhodné možnosti ze seznamů, přihlášku odešlete pomocí tlačítka Odeslat přihlášku. V případě potřeby Vás může pořadatel soutěže kontaktovat na zadaném telefonu nebo e-mailové adrese.
Ukázkové hodnoty jsou zobrazeny šedou barvou (nemusíte je mazat, můžete je skrýt pomocí tlačítko Skrýt ukázkové hodnoty), Vámi zadané údaje jsou zobrazeny černou barvou.

Soutěž, ZUŠ, Kategorie

Soutěžící

PořadíPříjmení žákaJméno žákaRok narozeníNázev školy (ZŠ, SŠ, VŠ)
1


Repertoár

PořadíPříjmení autora hudbyJméno autora hudbyPřesný název skladbyNázvy částí nebo větMinutáž
1 minut sekund
2 minut sekund
3 minut sekund
4 minut sekund
5 minut sekund


Pedagog


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková

- telefonní číslo, devět číslic bez mezer3)
- adresa schránky; neco@domena.cz


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková


- začínající velkým písmenem; např. Alena
- začínající velkým písmenem; např. Nováková

Pedagogové

PořadíTituly před jménemJménoPříjmeníTituly za příjmenímTelefonE-mail
1

Ředitel školy


- začínající velkým písmenem; např. Jiří
- začínající velkým písmenem; např. Novák1) uveďte školu (základní školu, gymnázium…), kterou žák navštěvuje v tomto školním roce (2023/2024)
2) údaj podléhá zákonu o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno
3) pokud je telefonní číslo jiného než českého operátora, uveďte je v mezinárodním formátu, tedy „+“ a  12 číslic bez mezer

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Přihlášku do soutěže je oprávněn vyplnit pouze pedagog žáka nebo ředitel školy. Odesláním Přihlášky do soutěže prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním. Dle Vyhlášky č.55/2005 Sb. §8 je organizátor soutěže povinen po skončení příslušného kola sdělit jméno, příjmení, rok narození, školu a umístění soutěžícího Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které tyto údaje zveřejní v programu Excelence MŠMT. Tyto údaje budou taktéž formou prezenčních a výsledkových listin předány krajským úřadům v rámci vyúčtování soutěží a zveřejněny v systému EOS ZUŠ pro zpětnou kontrolu organizace soutěže.

Přihlášku do soutěže vyplňte a odešlete. Není nutné ji tisknout, postačuje elektronická přihláška. V případě potřeby Vás může pořadatel soutěže kontaktovat na zadaném telefonu nebo e-mailové adrese.
Je pravděpodobné, že se soutěžní vystoupení budou nahrávat nebo fotografovat, ať už pořadatelem nebo posluchači. Nezapomeňte tedy získat od zákonných zástupců žáků souhlasy s pořízováním záznamů a fotografií.

Potřebujete poradit s vyplněním přihlášky? Kontaktujte vedení školy, která soutěž pořádá.

O doručení přihlášky budete informováni na zadané e-mailové adresy.

Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)